PROJEKTY UNIJNE

Dofinansowanie na kapitał obrotowy dla MICHAEL TERESA MICHALIK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Krótki opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).
Cele projektu:
Celem projektu było utrzymanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy w niezakłóconym stanie w okresie realizacji projektu. Planowanym efektem jest utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia.
Okres realizacji : 01.07.2020 – 30.09.2020
Wartość projektu : 399 608,97 zł
Dofinansowanie ze środków unijnych: 399 608,97 zł (poziom dofinansowania 100 % całkowitych kosztów)

 

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej konstrukcji oraz innowacyjnego procesu wytwarzania oprzyrządowania dla seryjnej produkcji elementów przeniesienia napędu w nowoczesnych przekładniach.

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020

Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP

Cele i efekty: Przedmiotem projektu jest poszerzenie parku maszynowego Wnioskodawcy o 5-osiowe obróbcze centrum CNC. Celem przedsięwzięcia jest skonstruowanie oprzyrządowania służącego do prototypowej, a później do seryjnej produkcji nowoczesnych tarcz sprzęgłowych dla przekładni w przemyśle motoryzacyjnym. Efektem tego procesu będzie seryjna produkcja elementów tarcz sprzęgłowych z mikrofalami, która znacznie poprawia płynność przeniesienia momentu obrotowego przy zmianie przełożeń oraz skuteczność i trwałość tego układu przeniesienia napędu.

Wartość projektu: 2 304 225,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 472 499,98zł

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

INFORMACJA

Informujemy, iż w wyniku postępowania na zakup i dostawę 5-osiowego Centrum Obróbczego CNC wraz ze szkoleniem 5 pracowników z jego obsługi, organizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w związku z planowaną realizacją projektu w ramach działania 3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako wykonawcę wybrano firmę:

DMG MORI Polska Sp. z o.o.

Fabryczna 7

63-300 Pleszew

DYWERSYFIKACJA PRODUKTÓW I USŁUG POPRZEZ MODERNIZACJĘ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ORAZ WDROŻENIE NOWYCH PROCESÓW I TECHNOLOGII INFORMATYCZNO-KOMUNIKACYJNYCH, ZGODNYCH Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI I POLITYKAMI HORYZONTALNYMI

Firma MICHAEL zrealizowała projekt unijny pt.: „DYWERSYFIKACJA PRODUKTÓW I USŁUG POPRZEZ MODERNIZACJĘ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ORAZ WDROŻENIE NOWYCH PROCESÓW I TECHNOLOGII INFORMATYCZNO-KOMUNIKACYJNYCH, ZGODNYCH Z NORMAMI ZHARMONIZOWANYMI I POLITYKAMI HORYZONTALNYMI”. Udział w projekcie pozwolił firmie zarówno ulepszyć, zmodernizować i unowocześnić istniejące procesy, jak i wprowadzić szereg nowych produktów oraz usług.