Polityka prywatności

Polityka Plików Cookies

Niniejsza strona przechowuje w pamięci Państwa przeglądarki krótkie informacje, tzw. ciasteczka (ang. cookies). Przechowywane ciasteczka w żaden sposób nie umożliwiają zidentyfikowanie osoby odwiedzającej niniejszą stronę. Każde ciasteczko posiada zdefiniowany przez twórcę moment utraty ważności, po którym jest usuwane z pamięci przeglądarki. Z tego względu możemy podzielić ciasteczka na sesyjne, które tracą ważność wraz z zamknięciem przeglądarki oraz trwałe, które posiadają zdefiniowaną datę utraty ważności.
Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego (http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1445) ustawienia Państwa przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z Państwa akceptacją.

Niniejsza strona w ciasteczkach przechowuje wyłącznie informacje o wyborze języka w jakim treść strony jest prezentowana, ID sesji oraz o fakcie ukrycia paska z informacją o polityce prywatności.
Ciasteczka zapisywane przez Mapy Google wykorzystywane są do zapamiętywania preferencji Użytkownika oraz miejsc zaznaczonych na mapie. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat sposobu wykorzystania ciasteczek oraz polityki prywatności przez wymieniony serwis proszę odwiedzić stronę http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

Ustawienia przeglądarek

Jeżeli chcą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, proszę skorzystać z poniższych instrukcji dla wybranego oprogramowania:
Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ (tekst oryginalny)
http://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fwww.opera.com%2Fhelp%2Ftutorials%2Fsecurity%2Fprivacy%2F (tekst przetłumaczony na język polski z wykorzystaniem tłumacza Google)
Apple Safari
http://support.apple.com/kb/ht1677 (tekst oryginalny)
http://translate.google.pl/translate?sl=en&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fsupport.apple.com%2Fkb%2Fht1677 (tekst przetłumaczony na język polski z wykorzystaniem tłumacza Google)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez MICHAEL TERESA MICHALIK

Michael Teresa Michalik stosuje się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie: RODO.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Michael Teresa Michalik ma zastosowanie do danych otrzymanych za pośrednictwem:
• formularzy elektronicznych;
• umów z klientami (w zakresie danych kontaktowych);
• pracowników Michael Teresa Michalik. z zakresie działań marketingowych, zakupowych oraz sprzedażowych.
Michael Teresa Michalik zbiera tylko tzw. dane osobowe zwykłe związane z prowadzoną działalnością, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, pełniona funkcja, firma.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator danych”) jest Michael Teresa Michalik z siedzibą w Rydułtowach, ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] pod nr NIP: 6471008010 i REGON: 272693802, tel. +48 32 455 82 34, e-mail: biuro@michael-system.pl.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych
Administrator danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie zapytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Michael Teresa Michalik można kierować na podane poniżej dane:

Michael Teresa Michalik
UL. STREFA GOSPODARCZA 10
44-280 RYDUŁTOWY

Tel. +48 32 455 82 34
e-mail: office@michael-system.pl

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
– odpowiedzi na przesłane zapytanie , newsletter – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – okres przetwarzania: do rezygnacji z newslettera, uzyskania odpowiedzi;
– zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów;
– realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych sporządzania i przechowywania dokumentacji – podstawia prawna: art.6 ust.1 pkt c) RODO – okres przetwarzania: wynikający z przepisów okres przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy;
– marketingu oferowanych produktów, kontaktów biznesowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – okres przetwarzania: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO;
– potwierdzenie realizacji umowy, bądź zamówienia, obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń – podstawia prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – okres przetwarzania: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów.

 

Odbiorcy danych

Dane kontaktowe dostępne są dla pracowników Administratora danych. Dane mogą być również udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom Michael Teresa Michalik w zakresie realizacji zawartych umów lub zamówień.
W przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, Państwa dane mogą być przekazane tak zwanym uprawnionym organom: Policji, prokuraturze.

Przekazywanie danych do państw spoza UE

Administrator danych nie zamierza przekazywać danych poza obszar Unii Europejskiej.

Uprawnienia wynikające z RODO

Zgodnie z przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przez Michael Teresa Michalik kierowanych do Państwa treści marketingowych, ofert.